Kan du genbruge visse typer affaldsmaterialer?

Genbrug er processen med at omdanne affaldsmaterialer til nye materialer og genstande. Det er et alternativ til “konventionel” affaldsbortskaffelse, som kan spare materiale og bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne. Genbrug kan være til gavn for dit samfund og miljøet.

Der er mange typer materialer, der kan genbruges, bl.a: papir, plast, glas, metal og tekstiler.

Det er dog ikke alle affaldsmaterialer, der kan genanvendes. Affald, der ikke kan genanvendes, kaldes “ikke genanvendeligt” eller “deponeringsmateriale” Ikke-genanvendeligt affald omfatter: madaffald, haveaffald, bygge- og nedrivningsaffald og farligt affald.

Er der nogen begrænsninger for, hvilke typer affald der kan lægges i din skraldespand?

Begrænsningerne for, hvad der kan komme i din skraldespand, er udformet for at beskytte arbejdstagerne på affaldshåndteringsanlægget og for at sikre, at materialerne genanvendes eller bortskaffes korrekt

Hvad sker der med dit genbrug, efter at det er blevet indsamlet?

Når dit genbrug er indsamlet, bliver det bragt til et affaldsforvaltningsanlæg, hvor det sorteres i forskellige typer materialer. De sorterede materialer sendes derefter til fabrikker, hvor de fremstilles til nye produkter

Hvordan ved jeg, hvad der skal i min skraldespand?

Hvilke typer affald indsamles af din lokale kommune

Det kan variere, så det er vigtigt at spørge dem om, hvad der kan komme i din skraldespand. De fleste lokale myndigheder giver retningslinjer på deres websted, eller du kan ringe til deres kundeservice.

Du bør også tjekke etiketterne på produkter og emballage, før du smider dem ud. Der vil normalt være symboler, der angiver, om produktet eller emballagen kan genbruges.

Processen for indsamling af affald

1. Genanvendelse: Genbrug er processen med at omdanne affaldsmaterialer til nye materialer og genstande

2. Det er et alternativ til “konventionel” affaldsbortskaffelse, som kan spare materialer og bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne

3. Genbrug kan være til gavn for dit samfund og miljøet.

Hvor ofte bliver dit affald indsamlet – ugentligt, hver anden uge, hver fjortende dag, hver måned eller hvert år?

Dette kan variere, så det er vigtigt at spørge din lokale myndighed. De fleste lokale myndigheder giver retningslinjer på deres websted, eller du kan ringe til deres kundeservice

Hvordan ved jeg, hvornår mit affald bliver indsamlet?

Din lokale myndighed vil normalt udlevere en affaldsindsamlingskalender med oplysninger om de dage, hvor affaldet vil blive indsamlet i hver gade. Denne er normalt tilgængelig på deres websted, eller du kan ringe til deres kundeservice

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mere affald, end min skraldespand kan rumme?

Hvis du har mere affald, end din skraldespand kan rumme, kan du aflevere det på din lokale genbrugsstation. Alternativt tilbyder nogle lokale myndigheder en større skraldespand mod et ekstra gebyr. Du kan også foretage leje af affaldscontainer.


Leave a Comment